För att stödja processen med robust klimatanpassning har vi skapat en digital arbetsyta.

I arbetsytan kan man arbeta med Robust klimatanpassningsprocessen och lägga in:

  • Framgångskriterier och oönskade händelser.
  • Sårbara platser.
  • Åtgärder och handlingsvägar.

Verktyget underlättar arbetet med att kunna:

  • Arbeta med kartunderlag och visualisera havsnivåhöjningar med karteringar från MSB.
  • Beräkning av marginal för sårbara platserna baserad på befintliga återkomstider och angivna acceptanstider.
  • Identifiera sårbara platser baserad på marginalen och åtgärdsalternativ.
  • Exportera datan till egna system.

Lyssna på hur Norrköping har använd arbetsytan och en kort presentation av verktyget:

Är du redan en användare? Logga in.

Är ni intresserade att använde arbetsytan? Det finns olika alternativ:

  1. Koden finns som öppet källa så ni kan göra ett eget installation. Läs mer på GitHub.
  2. Vill ni ha stöd i processen och ett skräddarsydd installation? Kontakta Sandra Frosth på Ecoloop AB.

Arbetsytan är utvecklad av Jorge ZapicoLinnéuniversitet i en deltagande process med kommuner och andra forskare under projektet Vägledning För Robust Klimatanpassning Under Osäkerhet finansierad av Vinnova.