Denna vägledning beskriver hur du på ett robust sätt kan arbeta förebyggande med att anpassa en kommun till de översvämningar som kan komma av klimatförändringar. Vägledningen är främst tänkt att passa dig som sysslar med kommunal planering men kan också passa andra organisationer som äger eller driver anläggningar nära hav, sjöar eller vattendrag.

Vägledningen bygger på forskning som letts av Kungliga tekniska högskolan och som finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).


Vägledningen finns i tabellform (excel) eller som webbaserat arbetsyta:

  • Om du vill använda arbetsytan kontakta Sandra Frosth.
  • Vill du använda vägledningen i tabellform se länkarna till vänster.

Metoden för båda formerna är samma, även om du ska använda den webbaserade vägledningen är det nyttigt att gå igenom länkarna för att få en förståelse för metoden.


Vägledningen består av fyra kapitel:
1. Hur ni planerar för det gemensamma arbetet
2. Hur ni samlar in underlag för det gemensamma arbetet
3. Hur ni genomför det gemensamma arbetet i form av tre workshopar med tjänstepersoner med olika specialistkompetens
4. Hur ni planerar och tillämpar det som kommer fram under övningen

Vem ska leda arbetet?
Arbetet behöver förankras med ansvarig chef. För att leda arbetet behövs rollerna projektledare och processledare. Projektledaren ansvarar för det arbete som ska genomföras och processledaren ansvarar för att facilitera workshoparna tillsammans med projektledaren. Rollerna kan innehas av en och samma person.