Mellan workshop 1 och 2 behöver en tabell över lokala högvattenstånd i relation till återkomsttider för det definierade området tas fram.

Läs mer: samla in underlag