Robustklimat.se är ett resultat av projektet Vägledning För Robust Klimatanpassning Under Osäkerhet. Nya robusta planeringsmetoder behövs då klimatet förändras. Vägledningen bygger på forskning vid bland annat KTH om robusta beslutsstödsmetoder.

I ett projekt med stöd från Vinnova utvecklas på robustklimat.se en webbaserad vägledning som stödjer kommuner i hur de kan arbeta enligt robusta beslutsstödsmetoder. Den visar hur kommuner kan planera trots de osäkerheter som finns kring hur nederbörd och havsnivå kommer att förändras. I projektet ingår också att sprida information om vägledningen samt att ta fram förslag till hur vägledningen ska förvaltas.

Arbetet med vägledningen leds av Ecoloop med deltagare från KTH, Linnéuniversitet, Länsstyrelserna i Gävleborg, Kalmar och Västmanland samt Västerviks, Norrköpings, Kalmar och Gävle kommun. Projektet har en referensgrupp med deltagare från SMHI, Boverket, MSB och SKR.

Finansiär: Vinnova
Tidsperiod: 2021-2023

Kontakt
Sandra Frosth

förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 657 44 98

Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622

Hemsidan

Hemsidan robustklimat.se drivs av WordPress med en design av Jorge Zapico anpassad från Fukusawa av Anders Norén.