Inför workshop 3 behöver förberedelser göras. Principerna för förberedelserna är samma oberoende vilken metod (tabell eller webbaserad vägledning) du använt under workshop 1 och 2. Fokusera på de sårbara objekten som prioriterades i slutet av workshop 2 samt på de åtgärder som hör ihop med dem arbeta enligt nedan.

  • Om du använt dig av den webbaserade vägledningen finns stöd i den.
  • Om du använt tabellen arbeta enligt nedan.

Syftet med arbetet nu är att skapa ett material för att visualisera åtgärdernas effektivitet givet vattenstånd dvs visa på hur långt olika åtgärder kan skydda ett sårbart objekt (tex en pumpstation) när vattnet stiger. Med hjälp av denna visualisering kan man också planera för en sekvens av åtgärder som gör att de oönskade händelserna inte inträffar alltför ofta.

Detta kan man tex göra i Power Point, se figur nedan, där tre enkla åtgärder för ett hindra att en pumpstation inte översvämmas alltför ofta ritats ut med hänsyn till när åtgärderna behöver vara genomförda (när vattnet stigit 0,25 meter) och pass väl de skyddar mot stigande vatten (från 1 till 3 meters höjning av vattennivån).

Under arbetet mellan workshop 2 och 3 tar man fram figurer som den ovan för alla prioriterade sårbara objekt. Man får då själv (själva) föreslå hur långt man tror att åtgärderna är effektiva för att sedan förankra detta i workshop 3 där man även tillsammans med deltagarna bestämmer s.k. handlingsvägar, se figur nedan, de röda och gula linjerna. Handlingsvägarna beskriver den sekvens av åtgärder som är möjliga för att skydda pumpstationen. Några handlingsvägar kan med fördel ritas ut innan man inleder arbetet i workshop 3. I figuren nedan visar den röda linjen på en sekvens av tre olika åtgärder (valla in, höja upp och flytta) medan den röda linjen visar på en handlingsväg med bara två steg (valla in och flytta). Skalan på x-axeln, dvs stigningen av vattenytan bestämmer man själv under denna fas av arbetet med den förankras med deltagarna under workshop 3.