Det gemensamma arbetet kräver tre möten (workshopar) och en del arbete mellan workshop 2 och 3 som kan göras av de som leder och organiserar arbetet.

 • Workshop 1
  Definiera området där åtgärder ska genomföras, ta fram fokusfråga, framgångskriterier och oönskade händelser, läs mer här.
 • Workshop 2
  Definiera acceptabla återkomsttider, sårbara objekt, marginaler och åtgärder läs mer här.
 • Mellan workshop 2 och 3
  De som leder och organiserar övningen förbereder workshop 3, läs mer här.
 • Workshop 3
  Hitta handlingsvägar och värdera dem samt planera för hur resultaten som tagits fram kan användas, läs mer här.