Tid Moment Kommentarer Ansvarig 
9.00 – 9.15 Rekapitulera vad som gjordes i WS2Visa tabellen med acceptabla återkomsttider, objekt, marginaler, åtgärder och prioriterade objektxxx 
09:15-10:30 Åtgärdskartor, val av vattenståndshöjning och handlingsvägar Börja med att visa bilden/bilderna på duk som gjordes innan WS3 (för ett objekt).   Välj ett ”enkelt” objekt”. Förklara bilden/bilderna och be deltagarna fundera över hur långt de olika åtgärderna kan skydda objektet (i meter vattennivåhöjning räknat). Justera bilden vid behov.   Diskutera sedan x-axeln på bilden. Upp till vilken vattennivå vill man diskutera skyddsåtgärder? Justera skalan vid behov.   Be sen deltagarna fundera över handlingsvägar. Finns det andra än de föreslagna? Rita in dem i så fall. Skilj handlingsvägarna åt genom att använda olika färger.   Upprepa samma procedur för alla de prioriterade objekten eller för de som hinns med inom den utsatta tidenxxx. xxx dokumenterar          
10.30 – 11:30 Värdera handlingsvägar Värderingsövning, måluppfyllnad, relativ kostnad och konsekvenser. Rita på tavlan. xxx, xxx dokumenterar   
11:30 – 12:00Diskutera hur resultaten kan användas i organisationenDiskutera hur handlingsvägarna ska implementeras i organisationen, gärna med hjälp av nedanstående punkter: När behöver man ta olika beslut? Vem tar besluten? Vem håller koll på när ett beslut ska tas? När bör handlingsvägarna revideras? Vem gör det? Hur passar resultaten in i existerande processer?Xxx, xxx dokumenterar