TidMomentKommentarerAnsvarig
9.00 – 9.20Inledning, mycket kort om varför övningen görs samt en presentationsrundaSom en del av denna kan man visa en film (3 min.) om robusta beslutsstödsmetoder som finns på www.robustklimat.sexxx
9:20-9:40Definiera området som ska studerasProjicera en kartbild av kommunen på en whiteboard och rita in områdetxxx
09:40-10:10Definiera en fokusfråga för områdetFörklara vad som menas med fokusfråga. Här kan börja med att visa ett förslag som man sedan jobbar vidare med i gruppen, t.ex. Hur ska vi använda området på ett långsiktigt hållbart sätt givet de utmaningar vi har med översvämningar från havet och vattendrag?   Jobba vid whiteboard/blädderblock/projektor.  xx (xxx dokumenterar)                                            
10:20-11:00Definiera framgångskriterierFörklara vad som menas med framgångskriterier.  Ge gärna något exempel såsom fungerade VA. Skriv in förslag i tabellen som visas på duk men sortera bort de som inte är relevanta för översvämning. Välj ut dem som är viktigast att jobba med, 5-7 stycken.    Xx (xx dokumenterar)
11:00 – 11:50Oönskade händelserFörklara vad som menas med oönskade händelser. Ge gärna något exempel såsom pumpstationer översvämmas. Det kan vara flera oönskade händelser per framgångskriterium. Börja med dem som ansett som viktigast. Fyll i tabellen och visa den på duk  Xxx (xxx fyller i tabellen)  
11:50– 12:00Sammanfatta kort – vad vi gjort idag och vad vi gör nästa gång. Påminn om nästa möte xxx